ANBI gemeente

Algemene gegevens Pl. Raad van Kerken Woerden
 
Naam ANBI: [[ Vul uw kerkordelijk juiste naam in ]]
Telefoonnummer (facultatief): [[ Vul in TEL ]]
RSIN/Fiscaal nummer: [[ Vul in ]]
Website adres: http://kerkeninwoerden.nl
E-mail: [[ Vul in E-MAIL ]]
Adres: van der Duijn van Maasdamlaan 3
Postcode: 3445 CA
Plaats: Woerden
Postadres: van der Duijn van Maasdamlaan 3
Postcode: 3445 CA
Plaats: Woerden
 
De Raad van Kerken Woerden is
 
[[ Hier kunt eventueel toevoegen een typering of omschrijving van de concrete gemeente, zoals gastvrij, missionair, overeenkomstig het gereformeerd belijden. ]]
 
Deze Raad van Kerken 
  
De Raad van Kerken Woerden heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op [[ Vul uw kerkordelijk juiste naam in ]].

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Raad van Kerken wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. 

Doelstelling/visie
De Raad van Kerken Woerden 

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Raad van Kerken Woerden is in te zien op kerkeninwoerden.nl 
Op [[ Vul de rubriek van eigen website in waar het beleidsplan te vinden is en link daar direct naar toe ]] vindt u het beleidsplan 2013-2017 van de Raad van Kerken.
[[ Hier kunt eventueel een korte samenvatting van het beleidsplan toevoegen. ]]

Beloningsbeleid

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De Raad van Kerken Woerden 

[[ Eventueel kunt u een verwijzing of link toevoegen naar andere pagina’s over activiteiten op de website van de gemeente. ]]

Voorgenomen bestedingen

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Baten en Lasten Raad van Kerken Woerden
  begroting rekening rekening
  2015 2014 2013

BATEN
 
Opbrengsten uit bezittingen  €   €   € 
Bijdragen gemeenteleden  €   €   € 
Subsidies en overige bijdragen van derden  €   €   € 
Totaal baten  €   €   € 

LASTEN
 
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  €   €   € 
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €   €   € 
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €   €   € 
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  €   €   € 
Salarissen (koster, organist e.d.)  €   €   € 
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €   €   € 
Lasten overige eigendommen en inventarissen  €   €   € 
Totaal lasten  €   €   € 
 
Resultaat (baten - lasten)  €   €   € 

Toelichting

 
[[ Eventueel kunt u hier nog een beknopte toelichting geven op specifieke posten, bijv. die met een incidenteel karakter, zoals restauratie van een kerkgebouw. ]]
terug

Direct naar
 

Veelgestelde vragen over de activiteiten van de Raad van Kerken Woerden

  1. Moet ik christen zijn of naar de kerk gaan om te mogen deelnemen aan de activiteiten en acties van de Raad van Kerken?

Nee, dat hoeft niet. Onze acties en evenementen zijn er voor iedereen in Woerden, Harmelen, Kamerik, Kanis en Zegveld, of je nu christen bent en/of naar de kerk gaat of niet.

  1. Ik heb hulp nodig op financieel vlak. Kan ik daarvoor ook bij de Raad van Kerken terecht?

Ja, daarvoor ben je bij ons aan het juiste adres. Stuur een e-mail naar commissiediaconie@gmail.com en leg ons uit wat voor soort hulp je nodig hebt en waarom. Wij buigen ons dan over je hulpvraag en verwijzen je door naar bijvoorbeeld de diaconie in jouw woonwijk, naar gemeentelijke voorzieningen die je verder helpen of naar het Noodfonds voor acute noodsituaties.

Terug naar boven