Gift doen

Wil je de Raad van Kerken Woerden helpen om het christelijk geloof en de aangesloten kerken te promoten en armoede in Woerden en directe omgeving te bestrijden? Dan kun je een gift doen aan de Raad van Kerken Woerden. We zijn blij met iedere gift, klein of groot, eenmalig of periodiek. Dankjewel voor je steun!

Ons banknummer is: NL69 INGB 0003 0497 19,

of scan de QR-code
De Raad van Kerken Woerden is afhankelijk van giften van de aangesloten kerkgenootschappen en giften van bedrijven en individuen. Ook krijgt zij regelmatig subsidies van de gemeente Woerden, bijvoorbeeld om specifieke projecten uit te voeren.

Alle giften aan de Raad van Kerken Woerden zijn fiscaal aftrekbaar, want de Raad is een ANBI.

Raad van Kerken Woerden: je gift komt goed terecht

Je gift aan de Raad van Kerken Woerden komt geheel ten goede aan de werkzaamheden van de Raad. De bestuursleden en medewerkers van de Raad van Kerken Woerden ontvangen geen van allen een vergoeding voor hun werkzaamheden, maar zetten zich op vrijwillige basis in.

Enkele projecten en acties waaraan je meehelpt met je gift:

  • Vakantieproject: je helpt een vakantie te organiseren voor Woerdenaren met een minimuminkomen.
  • Actie Schoen-Doen: in samenwerking met Woerdense winkeliers geven we nieuwe schoenen cadeau aan Woerdense gezinnen die rondkomen van een minimuminkomen.
  • Kerstattentieactie: Woerdenaren met lage inkomens krijgen rond de kerstdagen een leuke en nuttige attentie om de kerst ook voor hen feestelijk te maken.

Een vollediger overzicht van onze werkzaamheden en activiteiten vind je op de pagina’s Activiteiten en Ik zoek hulp.

Terug naar boven

Lees meer 

Nalaten aan de Raad van Kerken Woerden

Wil je een deel van je erfenis nalaten aan de Raad van Kerken Woerden? Om dit goed vorm te geven, neem je de Raad van Kerken Woerden op in je testament. Je kunt kiezen uit twee opties:

  • De Raad van Kerken Woerden aanwijzen als erfgenaam

Op deze manier wordt de Raad van Kerken erfgenaam, net zoals de personen die van jou erven. Stel bijvoorbeeld dat je drie kinderen je erfgenamen zijn en je wijst de Raad van Kerken Woerden aan als vierde erfgenaam, dan krijgt de Raad van Kerken een zelfde deel van jouw nagelaten vermogen als je kinderen.

  • Een legaat nalaten aan de Raad van Kerken Woerden

Een andere optie is om heel specifiek zaken aan te wijzen die je wilt nalaten aan de Raad van Kerken Woerden. Dit doe je door een legaat na te laten. Je kunt zo bijvoorbeeld een specifiek deel van je vermogen of van je waardevolle spullen nalaten aan de Raad van Kerken Woerden. Je bepaalt zelf om welk deel dit gaat.

Voor vragen over hoe je een goed doel zoals de Raad van Kerken Woerden in je erfenis opneemt, kun je het best contact opnemen met je notaris. Hij kan ervoor zorgen dat alles juist wordt opgenomen in je testament.

Terug naar boven

 

Direct naar
 

Veelgestelde vragen over de activiteiten van de Raad van Kerken Woerden

  1. Moet ik christen zijn of naar de kerk gaan om te mogen deelnemen aan de activiteiten en acties van de Raad van Kerken?

Nee, dat hoeft niet. Onze acties en evenementen zijn er voor iedereen in Woerden, Harmelen, Kamerik, Kanis en Zegveld, of je nu christen bent en/of naar de kerk gaat of niet.

  1. Ik heb hulp nodig op financieel vlak. Kan ik daarvoor ook bij de Raad van Kerken terecht?

Ja, daarvoor ben je bij ons aan het juiste adres. Stuur een e-mail naar commissiediaconie@gmail.com en leg ons uit wat voor soort hulp je nodig hebt en waarom. Wij buigen ons dan over je hulpvraag en verwijzen je door naar bijvoorbeeld de diaconie in jouw woonwijk, naar gemeentelijke voorzieningen die je verder helpen of naar het Noodfonds voor acute noodsituaties.

Terug naar boven