House of Hope


De afgelopen maand zijn we geconfronteerd met een groot aantal gezinnen uit Oekraïne die hals over de kop in Nederland zijn aangekomen. Samen met alle beelden die wij zien op televisie maakt dit enorme indruk op ons als samenleving.
Inmiddels zijn er in Woerden al een aantal adressen waar mensen uit Oekraïne verblijven.  Daarnaast verwacht de gemeente de komende week de eerste gezinnen in de Stadspoort die in korte tijd is ingericht hiervoor.

Niet alleen voor hen, maar ook voor vluchtelingen uit andere delen van de wereld, willen de gezamenlijke kerken een plek voor ontspanning en ontmoeting bieden, een House of Hope.
Dit geldt voor hen die al in Woerden verblijven maar ook voor diegenen die de komende maanden nog aan zullen komen.

Wanneer:
iedere dinsdagochtend van 9.30-12.00u
iedere donderdagmiddag van 14.00-16.30u

 
Waar:
Opstandingskerk – Wilhelminaweg 8 - Woerden

(t.o. de molen)
 

Download flyer

 

Terug naar boven

 

Oekraïne Nieuwsbrief

Bij opvang komt veel kijken
De gemeente Woerden bereidt zich voor om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Bij de opvang komt veel kijken en in de komende weken worden de voorbereidingen getroffen om in Woerden vluchtelingen op te kunnen vangen. Er is een crisisteam bij de gemeente wat de regie heeft. 

Vooralsnog is het lastig om aan te geven met welke aantallen vluchtelingen uiteindelijk rekening moet worden houden. Inmiddels druppelen in Woerden vluchtelingen binnen die veelal op eigen gelegenheid onderdak vinden bij vrienden en familie. De gemeente is aan zet om voldoende opvangplekken te realiseren. Er moet veel geregeld worden. De gemeente voert daarom gesprekken met partijen die hierin een rol kunnen spelen, waaronder Vluchtelingen steunpunt Groene Hart en Hart voor Woerden.

Informatievoorziening is belangrijk
Op twee websites wordt informatie geplaatst. 
De websites worden continu aangevuld met nieuwe informatie.

1.    Informatievoorziening op de website van de gemeente
De gemeente gaat in de komende periode de beschikbare informatie op het gebied van huisvesting, aanmelden bij de gemeente, hoe zit het met school voor kinderen, zorg, etc. publiceren.
Website: https://www.woerden.nl/inwoners/hulp-voor-oekraine-1.

2.    Informatievoorziening op de website van Hart voor Woerden

Klik hier om verder te lezen

Terug naar boven
 
Lees meer