Avondgebeden in de veertigdagentijd

“Liefde zonder grenzen”

Ook in 2024 zullen er – wekelijks in de veertigdagentijd (de weken vóór Pasen), en dagelijks aan het begin van de goede (of stille) week weer oecumenische avondgebeden zijn in Woerden. Een werkgroep, waarvan mensen uit de Rooms-Katholieke parochie, de Hervormde gemeente, de Gereformeerde kerk en de Evangelisch-Lutherse gemeente deel uitmaken, verzorgt deze avondgebeden. De avondgebeden worden gehouden onder auspiciën van de Raad van Kerken in Woerden.


Vervolgens zullen er ook dit jaar weer wekelijks oecumenische avondgebeden zijn in de veertigdagentijd – en daarna ook dagelijks op de eerste dagen van de goede week. Onder auspiciën van de Raad van Kerken worden deze avondgebeden verzorgd door een werkgroepje met mensen uit verschillende Woerdense kerken.
Net als voorgaande jaren vinden deze avondgebeden plaats in de Lutherse kerk in Woerden. Op woensdag 9, 16, 23 en 30 maart en 6 april, en daarna op maandag 11, dinsdag 12 en woensdag 13 april. De aanvangstijd is steeds 19.00 uur.
Als doorgaande thematische lijn voor deze avondgebeden is gekozen voor ‘Bronnen van hoop in de woestijn’. Dit thema biedt heel wat Bijbelse ‘bronnen’, en kan bovendien heel dicht bij de situatie waarin we nu leven komen! Steeds zal een bepaald aspect van dit thema aan de orde komen via een Bijbelgedeelte, enkele liederen, muziek, stilte en gebeden.
Ook hier horen we dat velen uit de verschillende geloofsgemeenschappen in en rond Woerden deze momenten van ‘verstilling’ zullen mee vieren!

Namens de werkgroep, Jan Compagner
 
Wat Verschillende avondgebeden in de veertigdagentijd (de zes weken voor Pasen).
Wanneer Van woensdag 2 maart 2022 (aanvang viering 2 maart in Lutherse kerk 19:30 uur, aanvang avondgebeden andere data 19:00u) t/m 13 april 2022
Waar In de Lutherse Kerk aan de Jan de Bakkerstraat in Woerden. Op 2 maart is er ook een viering in de Rooms-Katholieke kerk
Voor wie Iedereen die met elkaar, onafhankelijk van kerkelijke denominatie, stil wil staan bij Jezus’ lijden, sterven en opstandig en de betekenis daarvan voor ons leven.
Aanmelden Aanmelden is niet nodig, iedereen is welkom.
Meer informatie Neem contact op met de commissie Vieringen via oecumenewoerden@gmail.com.
terug

Direct naar
 

Veelgestelde vragen over de activiteiten van de Raad van Kerken Woerden

  1. Moet ik christen zijn of naar de kerk gaan om te mogen deelnemen aan de activiteiten en acties van de Raad van Kerken?

Nee, dat hoeft niet. Onze acties en evenementen zijn er voor iedereen in Woerden, Harmelen, Kamerik, Kanis en Zegveld, of je nu christen bent en/of naar de kerk gaat of niet.

  1. Ik heb hulp nodig op financieel vlak. Kan ik daarvoor ook bij de Raad van Kerken terecht?

Ja, daarvoor ben je bij ons aan het juiste adres. Stuur een e-mail naar commissiediaconie@gmail.com en leg ons uit wat voor soort hulp je nodig hebt en waarom. Wij buigen ons dan over je hulpvraag en verwijzen je door naar bijvoorbeeld de diaconie in jouw woonwijk, naar gemeentelijke voorzieningen die je verder helpen of naar het Noodfonds voor acute noodsituaties.

Terug naar boven