Hervormde Gemeente van Woerden, wijk Noord+West

Adresgegevens Petruskerk, Kerkplein 5, Woerden / Maranathakerk, Molenvlietbaan 10, Woerden
Contactpersoon japettinga@kpnmail.nl
(Joke Koerselman-Pettinga, scriba)
Website https://pknwoerden.nl/hervormd/wijkgemeenten/noordwest
Kenschets van de gemeente

Wijkgemeente Noord+West van de Hervormde Gemeente Woerden is een open confessionele wijkgemeente die is ontstaan uit een fusie van wijkgemeente Noord en wijkgemeente West. Beide wijken behoorden tot de confessionele modaliteit binnen de Protestantse Kerk en eerder tot de Nederlandse Hervormde Kerk. Kenmerkend voor deze modaliteit is de nadruk op de unieke betekenis van Jezus Christus, met de Bijbel en de belijdenis van de kerk als belangrijkste bronnen.
Als gemeente voelt zij zich verbonden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Samen belijdt zij dat Jezus Christus Heer is en dat dat goed nieuws is voor iedereen, binnen en buiten de kerk. De gemeente noemt zich ‘open confessioneel’ omdat zij ruimte biedt aan verschillende vormen van geloofsbeleving. Door met veel (wijk)gemeenten binnen de Protestante Kerk samen te werken, speelt zij een belangrijke rol in de kerkelijke eenheid in Woerden.
Binnen de wijkgemeente Noord+West is het belangrijk dat de zondagse morgendiensten voor iedereen toegankelijk en inhoudelijk zijn. De avonddiensten, worden samen met de Gereformeerde Kerk gehouden en hebben een divers karakter, bijvoorbeeld een Uur van Lofprijzing, een Taizéviering of een cantatedienst. De diensten zijn live mee te beleven via de hierboven genoemde website.
Ook doordeweeks organiseert de gemeente activiteiten voor jong en oud, regelmatig in samenwerking met andere Woerdense (wijk)gemeentes.
terug

Direct naar
 

Veelgestelde vragen over de activiteiten van de Raad van Kerken Woerden

  1. Moet ik christen zijn of naar de kerk gaan om te mogen deelnemen aan de activiteiten en acties van de Raad van Kerken?

Nee, dat hoeft niet. Onze acties en evenementen zijn er voor iedereen in Woerden, Harmelen, Kamerik, Kanis en Zegveld, of je nu christen bent en/of naar de kerk gaat of niet.

  1. Ik heb hulp nodig op financieel vlak. Kan ik daarvoor ook bij de Raad van Kerken terecht?

Ja, daarvoor ben je bij ons aan het juiste adres. Stuur een e-mail naar commissiediaconie@gmail.com en leg ons uit wat voor soort hulp je nodig hebt en waarom. Wij buigen ons dan over je hulpvraag en verwijzen je door naar bijvoorbeeld de diaconie in jouw woonwijk, naar gemeentelijke voorzieningen die je verder helpen of naar het Noodfonds voor acute noodsituaties.

Terug naar boven