woensdag 28 februari 2024

Oecumenische avondgebeden in de veertigdagentijd en de goede week

Datum: 
 woensdag 28 februari 2024
Tijdstip: 
 19:00  - 19:30
Locatie: 
 Woerden

De opzet is in grote lijnen als in voorgaande jaren. We zingen enkele liederen, er is een Bijbellezing, stilte - met een tekst of gedachte ter overweging, en muziek. Een eenvoudige, maar stijlvolle opzet. En een invulling die - naar we hopen - voor mensen uit verschillende kerkelijke tradities herkenbaar zijn.

Het doorgaande thema dat voor dit jaar is gekozen is: Liefde zonder grenzen. Achtergrond: in onze tijd lijkt de gedachte 'ieder mensen telt mee' actueler te zijn dan ooit. Daarbij kun je zowel denken aan (politieke) ontwikkelingen in Nederland als aan allerlei internationale spanningen. Liefde lijkt op heel veel grenzen te stuiten.
In de brief aan de christenen te Efeze klinken de woorden: Hij (Jezus Christus) heeft vrede verkondigd aan hen die nabij zijn én aan hen die veraf zijn. En in het bekende verhaal van de voetwassing in Johannes 13 (het evangelie dat zal klinken op de Witte Donderdag!) horen we dat Jezus de zijnen heeft liefgehad 'tot het einde'. Waarmee dus alle grenzen worden doorbroken!
Wat betekent dát verhaal, waarbij de mens - ieder mens! - werkelijk wordt gezien en ... aanvaard, voor grenzen die - wij - mensen trekken, muren die wij bouwen, barrières die wij oprichten?
Nee, de avondgebeden zullen niet even snelle en makkelijke 'oplossingen' bieden. Maar zouden het geen momenten kunnen zijn die voor emnsen vanuit verschillende achtergronden en invalshoeken bron van inspiratie kunnen zijn?

Graag begroten we u op één of meerdere van deze avondgebeden.

terug