Oekraïne Nieuwsbrief

Bij opvang komt veel kijken
De gemeente Woerden bereidt zich voor om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Bij de opvang komt veel kijken en in de komende weken worden de voorbereidingen getroffen om in Woerden vluchtelingen op te kunnen vangen. Er is een crisisteam bij de gemeente wat de regie heeft. 

Vooralsnog is het lastig om aan te geven met welke aantallen vluchtelingen uiteindelijk rekening moet worden houden. Inmiddels druppelen in Woerden vluchtelingen binnen die veelal op eigen gelegenheid onderdak vinden bij vrienden en familie. De gemeente is aan zet om voldoende opvangplekken te realiseren. Er moet veel geregeld worden. De gemeente voert daarom gesprekken met partijen die hierin een rol kunnen spelen, waaronder Vluchtelingen steunpunt Groene Hart en Hart voor Woerden.

Informatievoorziening is belangrijk
Op twee websites wordt informatie geplaatst. 
De websites worden continu aangevuld met nieuwe informatie.

1.    Informatievoorziening op de website van de gemeente
De gemeente gaat in de komende periode de beschikbare informatie op het gebied van huisvesting, aanmelden bij de gemeente, hoe zit het met school voor kinderen, zorg, etc. publiceren.
Website: https://www.woerden.nl/inwoners/hulp-voor-oekraine-1.

2.    Informatievoorziening op de website van Hart voor Woerden
Op Woerden voor elkaar wordt informatie gepubliceerd over:
•    Inwonersinitiatieven die zijn gestart en waar u kunt aansluiten;
•    Aanbod van vrijwilligersorganisaties om gebruik van te maken; 
•    Vacatures voor vrijwilligerswerk;
Website: (https://www.woerdenvoorelkaar.nl/bijdrage-leveren)

Woerdenaren die een bijdrage willen leveren 
Het is bijzonder fijn dat er zoveel enthousiasme en bereidheid is om een bijdrage te leveren. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen, adviseren wij: 
 
Heeft u huisvesting beschikbaar?
Het is goed om te weten dat het Oekraïners in Nederland vrij staat te logeren bij vrienden, familie of kennissen. Op de website van vluchtelingenwerk (https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/steun-oekraiense-vluchtelingen/ik-wil-een-oekraiense-vluchteling-huis-nemen) staat voor u waardevolle informatie. Wij adviseren u om alvorens uw aanbod te doen, uzelf goed te informeren. Op deze website staat dat u zich ook kunt aanmelden bij Takecarebnb. 

Een dringend advies is om uw aanbod in de eerste plaats bij de gemeente kenbaar te maken.
De gemeente Woerden coördineert de huisvesting. Dit in verband met de mogelijke doorstroming naar andere meer definitieve huisvesting. Vanaf vrijdag 18 maart a.s. kunt u uw aanbod registreren bij de gemeente (https://www.woerden.nl/inwoners/hulp-voor-oekraine-1).
 
Heeft u een goed idee?
Wij kunnen ons voorstellen dat u goede ideeën heeft om een activiteit te organiseren.
Heeft u een idee, dan kunt u dat kenbaar maken via netwerk@hartvoorwoerden.nl. Er wordt contact met u opgenomen binnen twee werkdagen.

Bijdragen met goederen
Wilt u goederen doneren, kijk dan op de website van de Stichting Roemeniëmarkt: https://www.roemeniemarkt.nl.

Voor vragen die niet per mail kunnen worden beantwoord
Deze week wordt er veel voorbereid en dat legt een grote druk op de beschikbare tijd. Daarom willen wij u vragen om een mailbericht te sturen. Als er vragen zijn die niet kunnen wachten, dan kunt telefonisch contact op nemen:
-    Voor de gemeente kunt u bellen naar 140438.
-    Voor uw goede idee of de website Woerden voor elkaar, kunt u bellen naar Hart voor Woerden 0348-421101.

Vriendelijke groet namens betrokken organisaties,
Team Hart voor Woerden en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart

Terug naar boven

 
terug