Over de Raad

Als Raad van Kerken Woerden zijn wij een onderdeel van de oecumenische beweging die samenkomt in de Nederlandse Raad van Kerken, die op haar beurt weer onderdeel is van de wereldwijde Raad van Kerken. De Raad van Kerken Woerden bestaat sinds 1973 en opereert onafhankelijk van de landelijke Raad van Kerken.

Onze missie

Het werk dat wij doen, heeft drie duidelijke doelen:

1. Het christelijk geloof en de aangesloten Woerdense geloofsgemeenschappen promoten;

2. De oecumene in Woerden versterken en kerken laten samenwerken bij de organisatie van activiteiten en op het gebied van diaconie, want samen sta je sterker en kom je verder;

3. Armoede in Woerden en directe omstreken bestrijden door zelf actief (financiële) hulp te bieden of door te verwijzen naar de instanties die passen bij de hulpvraag.

Hieronder lichten wij de drie doelen toe.
 

1. Christelijk geloof en Woerdense geloofsgemeenschappen promoten

Wij willen een platform zijn waarop geloofsgemeenschappen hun overtuigingen en activiteiten bekend kunnen maken onder stads- en regiogenoten. Op de pagina Kerken in Woerden vind je een overzicht van de geloofsgemeenschappen uit Woerden en omstreken die zijn aangesloten bij de Raad van Kerken Woerden.

De Raad van Kerken organiseert het hele jaar door diverse activiteiten met alle aangesloten geloofsgemeenschappen of een selectie daarvan. Wij hebben als doel met onze activiteiten ook en vooral mensen aan de rand van de kerk en buiten de kerk te bereiken.
 

2. Oecumene tussen Woerdense christenen versterken

De gezamenlijk georganiseerde activiteiten promoten niet alleen het christelijk geloof en de Woerdense kerken onder Woerdenaren, maar helpen ook de oecumene te bevorderen tussen christenen in Woerden. Kerkelijke deelnemers kijken tijdens de activiteiten over de kerkmuren van hun eigen gemeente en komen elkaar nader.
 

3. Armoede bestrijden

Onze diaconale commissie biedt financiële en praktische hulp aan mensen in Woerden en directe omgeving die dit nodig hebben. Wij zijn er voor iedereen: gelovige en niet-gelovige, kerkganger en niet-kerkganger. Er is budget beschikbaar vanuit de diaconieën van de aangesloten kerken en dankzij giften aan de Raad van Kerken. Verder onderhoudt de Raad van Kerken Woerden een goede band met de gemeente Woerden en kunnen wij regelmatig op subsidie rekenen.

Ook als wij zelf geen directe hulp kunnen bieden, verwijzen wij hulpzoekenden door naar andere instanties die wel in hun behoeften kunnen voorzien. Zo speelt de Raad van Kerken een belangrijke rol in het steeds weer aankaarten van de armoedeagenda. Deze rol past de Raad van Kerken goed. De kerk kan immers veel gemakkelijker dan de gemeente Woerden ‘achter de voordeur komen’ bij Woerdenaren en dus armoedesignalen opvangen.

Wij spelen zo een actieve en dienende rol in de bestrijding van armoede in onze woonplaats en directe omgeving.

Lees meer over de Raad van Kerken Woerden in ons jaarverslag.

Terug naar boven

 

terug

Direct naar
 

Veelgestelde vragen over de activiteiten van de Raad van Kerken Woerden

  1. Moet ik christen zijn of naar de kerk gaan om te mogen deelnemen aan de activiteiten en acties van de Raad van Kerken?

Nee, dat hoeft niet. Onze acties en evenementen zijn er voor iedereen in Woerden, Harmelen, Kamerik, Kanis en Zegveld, of je nu christen bent en/of naar de kerk gaat of niet.

  1. Ik heb hulp nodig op financieel vlak. Kan ik daarvoor ook bij de Raad van Kerken terecht?

Ja, daarvoor ben je bij ons aan het juiste adres. Stuur een e-mail naar commissiediaconie@gmail.com en leg ons uit wat voor soort hulp je nodig hebt en waarom. Wij buigen ons dan over je hulpvraag en verwijzen je door naar bijvoorbeeld de diaconie in jouw woonwijk, naar gemeentelijke voorzieningen die je verder helpen of naar het Noodfonds voor acute noodsituaties.

Terug naar boven