H. Bonaventurakerk Woerden

Adresgegevens Rijnstraat 60, Woerden
Contactpersoon secr.woerden@parochiepaxchristi.nl
(Thilly Hendriks, secretaresse)
Website https://www.parochiepaxchristi.nl/category/contact-woerden/
Kenschets van de gemeente

De 130 jaar oude H. Bonaventurakerk in het centrum van Woerden biedt onderdak aan de Rooms Katholieke geloofsgemeenschap in Woerden.
De geloofsgemeenschap is onderdeel van de Parochie Pax Christi, behoort tot het Bisdom Rotterdam en staat in de traditie van de Rooms Katholieke wereldkerk.
De parochie heeft vier parochielocaties en staat onder leiding van een pastoor, een pastoraal team en een parochiebestuur. Ongeveer 3000 huishoudens zijn lid van de katholieke kerk in Woerden.
De geloofsgemeenschap is een gemeenschap van gelovige mensen die leven in onderlinge verbondenheid. Door de H. Geest geïnspireerd weten zij zich geroepen om de boodschap van Jezus Christus te verkondigen, om samen de Eucharistie te vieren en Gods woord in praktijk te brengen. Parochianen en pastores hebben de opdracht aan deze gemeenschap te werken en dragen daarin een eigen verantwoordelijkheid. Bezield door Gods Woord zijn de parochianen een inspiratiebron voor elkaar; daarnaast willen zij openstaan voor anderen en ruimte geven aan de missionaire taak, dichtbij en ver weg. De Schrift, de Traditie, de Sacramenten, concrete mensen en situaties voeden hen steeds weer op de weg die zij gaan.
De geloofsgemeenschap kent 4 aandachtsvelden: Vieren, Leren, Dienen en Kerkopbouw.
Standaard is er elk weekend en elke woensdagochtend een Eucharistie. Met regelmaat zijn er speciale (thema)vieringen voor senioren, jongeren, gezinnen, scholen en peuters/kleuters. Ook neemt de parochie deel aan de diverse oecumenische vieringen in Woerden. De Bonaventurakerk is dagelijks open voor gebed en het opsteken van een kaarsje in de Mariakapel.
Enkele jaarlijks terugkerende activiteiten zijn: de Pelgrimstocht in de Vastentijd, dauwtrappen met Hemelvaart, het Rozenkransgebed in de maanden mei en oktober, dierenzegening rondom het feest van St. Franciscus (4 oktober) en het Adventsproject voor kinderen. Elk jaar ontwikkelt de geloofsgemeenschap een catecheseprogramma, deels voor parochianen, deels voor andere belangstellenden.
terug

Direct naar
 

Veelgestelde vragen over de activiteiten van de Raad van Kerken Woerden

  1. Moet ik christen zijn of naar de kerk gaan om te mogen deelnemen aan de activiteiten en acties van de Raad van Kerken?

Nee, dat hoeft niet. Onze acties en evenementen zijn er voor iedereen in Woerden, Harmelen, Kamerik, Kanis en Zegveld, of je nu christen bent en/of naar de kerk gaat of niet.

  1. Ik heb hulp nodig op financieel vlak. Kan ik daarvoor ook bij de Raad van Kerken terecht?

Ja, daarvoor ben je bij ons aan het juiste adres. Stuur een e-mail naar commissiediaconie@gmail.com en leg ons uit wat voor soort hulp je nodig hebt en waarom. Wij buigen ons dan over je hulpvraag en verwijzen je door naar bijvoorbeeld de diaconie in jouw woonwijk, naar gemeentelijke voorzieningen die je verder helpen of naar het Noodfonds voor acute noodsituaties.

Terug naar boven