Kerst 2023 overzichtskaart

Activiteiten van de bij de Raad van Kerken Woerden aangesloten
geloofsgemeenschappen van 10 t/m 29 december 2023:

Hoe werkt de kaart?
Op de kaart staan de kerkgebouwen van de aangesloten geloofsgemeenschappen.
In de kerkgebouwen waar tijdens de kerstdagen vieringen zijn, staan gekleurde getallen. 
  • Wit: 10 december
  • Zwart: 11 december
  • Khaki: 13 december
  • Roze: 17 december
  • Oranje: 18 december
  • Groen: 24 december
  • Rood: 25 december
  • Geel: 26 december
  • Oranje: 29 december
Aan de hand van de getallen kunt u zien op welke dagen er vieringen zijn in de kerkgebouwen.

Scrollen voor meer informatie
Als u met uw muis over een gebouw gaat, krijgt u informatie over de vieringen. 
De kaart springt terug naar de beginstand als u naast een kerkgebouw klikt.
 
 
Terug naar boven         Terug
terug