“Armoede aanpakken!”


Raad van Kerken Woerden organiseert op 28 februari 2022 een open podium met alle politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Vier jaar geleden
In aanloop naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen organiseerde Raad van Kerken Woerden een Armoededebat met als resultaat een Armoede Agenda voor Woerden met vier punten.

Teveel personen leven in armoede
Nu, vier jaar later, is de constatering dat de armoede wel is verminderd, maar dat nog steeds ca. 760 huishoudens (dat zijn 1.820 personen, waarvan 900 kinderen) in armoede leven. Dit staat te lezen in het rapport naar het armoedebeleid dat de Rekenkamercommissie recent heeft uitgevoerd.

Er is meer nodig dan enkele mooie projecten
Naast de Gemeente Woerden en organisaties als Kwadraad, Voedselbank en Stichting Leergeld, ondersteunt ook Raad van Kerken Woerden veel gezinnen in armoede met gerichte acties, zoals Schoen-Doen-project, Caravanvakantie-project en Kerstattentieproject.  Maar er is meer nodig om inwoners in armoede te bereiken!

Gerichte acties
Raad van Kerken Woerden roept de lokale politiek op om met gerichte acties de situatie van deze huishoudens aan te pakken.

Open podium
Alle politieke partijen die meedoen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen worden uitgenodigd hun ideeën naar voren te brengen en daarover in debat te gaan met ervaringsdeskundigen van de plaatselijke kerken en betrokken maatschappelijke organisaties (Maatjes voor Woerden, Stichting Present, Stichting Ontmoeting, Kwadraad, Voedselbank en Stichting Leergeld). Het debat staat onder leiding van mw. Trudy Molenaar, deskundige van Schuldhulpmaatje Nederland.

Concreet actieplan
Het doel van de bijeenkomst is te komen tot een concreet actieplan Armoede aanpakken! om met de inzet van de vele vrijwilligers van de kerken samen met de gemeente Woerden en partners de komende jaren uit te uitvoeren.

Programma
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Resultaten van de Armoede Agenda voor Woerden
2. Presentatie van de uitkomsten van het Rekenkamerrapport
3. Elke politieke partij stelt een actiepunt voor om de armoede aan te pakken
4. Discussie aan vier gesprekstafels om de actiepunten concreet te maken
5. Samenvatting in de vorm van een Concreet Actieplan Armoede aanpakken!

Locatie en tijdstip
Kruiskerk, Mesdagplein 4, 3443 CD Woerden. Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.
Ieder die betrokken is bij dit onderwerp of belangstellend, is van harte welkom!

Online volgen of later terugkijken
Bent u niet in de gelegenheid het debat bij te wonen, kijk dan online mee via:
https://www.youtube.com/c/GereformeerdeKerkWoerden
RPL-TV zendt het debat uit op dinsdag 1 en woensdag 2 maart, om 14:00 en 19:00 uur.

Nadere informatie bij:
  
Ds. Joost Schelling, predikant Gereformeerde Kerk
Hans Slooijer, voorzitter Raad van Kerken Woerden
Website Raad van Kerken:
 www.kerkeninwoerden.nl
                 
Terug naar boven
      


 
terug

Direct naar
 

Veelgestelde vragen over de activiteiten van de Raad van Kerken Woerden

  1. Moet ik christen zijn of naar de kerk gaan om te mogen deelnemen aan de activiteiten en acties van de Raad van Kerken?

Nee, dat hoeft niet. Onze acties en evenementen zijn er voor iedereen in Woerden, Harmelen, Kamerik, Kanis en Zegveld, of je nu christen bent en/of naar de kerk gaat of niet.

  1. Ik heb hulp nodig op financieel vlak. Kan ik daarvoor ook bij de Raad van Kerken terecht?

Ja, daarvoor ben je bij ons aan het juiste adres. Stuur een e-mail naar commissiediaconie@gmail.com en leg ons uit wat voor soort hulp je nodig hebt en waarom. Wij buigen ons dan over je hulpvraag en verwijzen je door naar bijvoorbeeld de diaconie in jouw woonwijk, naar gemeentelijke voorzieningen die je verder helpen of naar het Noodfonds voor acute noodsituaties.

Terug naar boven