Nieuws

Herdenking Bonifatius wordt uitgesteld tot 2023

Inmiddels zijn panelen over het leven van Bonifatius vanuit Dokkum in Woerden gearriveerd.
Het plan is om met deskundigen hieraan enkele panelen aan toe te voegen van zijn werkzaamheden in Breukelen, Woerden en Wijk bij Duurstede. Daarna kan de expositie in deze drie plaatsen georganiseerd worden.
In verband met de herdenkingsactiviteiten in 2022 over 650 jaar Woerden, is besloten om de herdenkingsactiviteiten over Bonifatius uit te stellen tot 2023.


Raad van Kerken ondersteunt activiteiten van geloofsgemeenschappen en anderen

In 2016 is door de RvK een nota vastgesteld met de mogelijkheid activiteiten van geloofsgemeenschappen en aderen met een financiële bijdrage te ondersteunen, van 50% van de kosten en tot een bepaald maximum. Zo zijn in de afgelopen jaren subsidies verleend aan onder andere: optredens van Kees Posthumus in de Lutherse Kerk, het Kerstwandeltheater, viering ‘Onder de bomen’.
Recent ontvingen wij van de Open Petruskerk een aanvraag voor een bijdrage in de activiteiten in het kader van ‘650 jaar Woerden’. Besloten is een bijdrage te verlenen van 50% van de kosten tot een maximum van € 500.

Terug naar boven

Waarom deze activiteiten, evenementen en projecten?

Alle acties en projecten die de Raad van Kerken organiseert of waaraan zij meewerkt, passen bij het doel van de Raad van Kerken: wij willen ons christelijk geloof en de kerken die bij ons aangesloten zijn, op een laagdrempelige, dienstbare manier onder de aandacht brengen bij onze stads- en dorpsgenoten. Daarnaast willen we de oecumenische gedachte, dat wij samen als Christenen in de wereld moeten staan en daar moeten getuigen van ons geloof, in de gemeente Woerden uitdragen.

Openlucht dienst tijdens cultuurfeest 'Onder de bomen'

Openluchtdienst tijdens cultuurfeest 'Onder de bomen'


Dit doen wij door activiteiten en evenementen te organiseren waarbij het erom draait om te zien naar elkaar en de liefde van God zichtbaar en tastbaar te maken in onze woonplaats Woerden en in de bijbehorende dorpskernen Harmelen, Kamerik, Kanis en Zegveld.

Banner bij kerken voor de kerstdagen

Banners bij kerken in kerstperiode 2020

Terug naar boven


Heb je een vraag?

Heb je een vraag over een actie, activiteit, project of viering? Kijk dan eens bij de veelgestelde vragen die je hiernaast vindt.
Staat je vraag er niet bij? Neem dan gerust contact op met de organisator van het evenement waar je een vraag over hebt. De contactgegevens vind je steeds onder ieder evenement.

Terug naar boven

Intentieovereenkomst Pastorale Zorg in geval van een crisis getekend

Op 1 november 2021 is de overeenkomst getekend op het gemeentehuis, waarmee duidelijk is dat in geval van een crisis/ramp de burgemeester een beroep kan doen op de geloofsgemeenschappen. De inzet door pastoors, predikanten en andere dragers van religie zullen een bijdrage leveren aan inwoners van de gemeente Woerden in de vorm van opvang, zingeving en troost in spirituele vorm van het woord. Het voornemen van de gemeente is om de werking van de afspraken te oefenen. Direct aanspreekpunt zijn de voorzitter en secretaris van het pastoresconvent.Terug naar boven

Direct naar


Veelgestelde vragen over de activiteiten van de Raad van Kerken Woerden

  1. Moet ik christen zijn of naar de kerk gaan om te mogen deelnemen aan de activiteiten en acties van de Raad van Kerken?

Nee, dat hoeft niet. Onze acties en evenementen zijn er voor iedereen in Woerden, Harmelen, Kamerik, Kanis en Zegveld, of je nu christen bent en/of naar de kerk gaat of niet.

  1. Ik heb hulp nodig op financieel vlak. Kan ik daarvoor ook bij de Raad van Kerken terecht?

Ja, daarvoor ben je bij ons aan het juiste adres. Stuur een e-mail naar commissiediaconie@gmail.com en leg ons uit wat voor soort hulp je nodig hebt en waarom. Wij buigen ons dan over je hulpvraag en verwijzen je door naar bijvoorbeeld de diaconie in jouw woonwijk, naar gemeentelijke voorzieningen die je verder helpen of naar het Noodfonds voor acute noodsituaties.

Terug naar boven